Procedure


WAT STAAT ER ALLEMAAL NOG TE GEBEUREN?

Op 4 september 2021 van 10.00 uur tot 12.30 uur zal er een informatiebijeenkomst over de plannen plaatsvinden voor de leden van de gemeenteraad, georganiseerd door de Gemeente Doesburg. Deze bijeenkomst is te volgen via www.doesburgtv.nl  

Volgens de Gemeente Doesburg zullen de concept antwoorden op de 54 zienswijzen ongeveer eind augustus aan de commissie VROM worden aangeboden. Vanaf dat moment zijn  – volgens de gemeente Doesburg – ook alle uitgevoerde en geactualiseerde onderzoeken te raadplegen.

Wilt u hier meer over weten over de wijziging van het bestemmingsplan en over de consequenties daarvan voor Doesburg? Dan bent u als belangstellende welkom op de voorlichtingsavond die Stichting Fraterwaard organiseert. 

Op 6 september om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur,
Loc17, Turfhaven 1, Doesburg

U kunt zich opgeven via stichtingfraterwaard@gmail.com. Vanwege de 1,5-meter-maatregel kan het zijn dat de zaal snel vol is. Daarom geldt, wie eerst komt, het eerst maalt. U kunt altijd nog de presentatie volgen via livestream: www.doesburgtv.nl

Op 8 september is er een commissievergadering VROM gepland (live te volgen via doesburg.raadsinformatie.nl/live). U kunt zich aanmelden om in te spreken bij de griffier Diana Voorhof (diana.voorhof@doesburg.nl). Als u gebruik wilt maken van uw inspreekrecht kunt u zich t/m 7 september aanmelden.

Op 30 september zal er een besluit genomen worden in de gemeenteraad over de voorgestelde wijziging van het bestemmingsplan Verhuellweg. Ook die vergadering is live te volgen via doesburg.raadsinformatie.nl/live.

Contact


Deze website is een initiatief van een aantal betrokken Doesburgers. De zienswijzen die op deze site staat zijn op verzoek van de indieners dan wel met toestemming van hen op deze website geplaatst.

Wilt u meer weten? Maak dan gebruik van het formulier.